Quick Search:       Advanced Search

Ranking of the papers with high impact

Total  12174 Records  Total  609 Pages  No.1   First Page Last Page Jump To Page
Article NO.TitleAuthor NameVol. Issue NO.Number of DownloadCopy
20090241 New Research Developments in Noble Metal Core-Shell Nanoparticles Yang Xiaofeng,Dong Xiangting,Zhou Yanhui,Wang Jinxian and Liu Guixia 2009,38(2):368-372 2648
20140402 The Phase Structure, Morphology and Luminescent Properties of ZnWO4 Powders by Hydrothermal Process zhai yongqing 2016,45(4):913-917 2361
20090316 Effects of SiO2 Buffer Layer on the Characteristics of Flexible ITO Films Yu Zhinong,Xiang Longfeng,Li Yuqiong and Xue Wei 2009,38(3):443-446 2263
20140224 Size Effect of Melting of Silver Nanoparticles Cui Jianlei,Yang Lijun and Wang Yang 2014,43(2):369-374 1936
20090333 Preparation of Au Colloid of Small Size in Aqueous Solution Mao Bin,Liu Bin,Wang Yunfu,Li Gongnong,Song Yuzhe,Ma Liping and Liu Guohan 2009,38(3):515-518 1878
20090324 Influence of Phosphorus on Reliability of Interface between Au/Ni/Cu Pad and SnAgCu Solder Joint Lu Yudong,He Xiaoqi,En Yunfei,Wang Xin and Zhuang Zhiqiang 2009,38(3):477-480 1761
20100139 Research Progress of Inorganic Sulfides Electrode Materials for Lithium-Ion Batteries Huang Zhenlei,Ying Jierong,Sun Wanning,Jiang Changyin and Wan Chunrong 2010,39(1):182-188 1745
20090306 Quantification of Microstructural Features in Titanium Alloys Based on Stereology Wang Kaixuan,Zeng Weidong,Shao Yitao,Zhao Yongqing and Zhou Yigang 2009,38(3):398-403 1729
20150948 On the formation cause of stress collapse in TC6 alloy under dynamic compression Xu Yuan,Xiang Wenli,Yang Hongbin and Sun Kun 2016,45(4):1078-1081 1698
20150950 Research Progress of Fe-based Binary Mixed Metal Oxides as Anode Materials for Lithium-ion Batteries Lian Lin, Li Jiaoyang, Zhang Longhai, Hou Linrui, Yuan Changzhou and Zhang Xiaogang 2015,44(9):2332-2340 1620
20091125 Microstructure Analysis of Mg-2.54Nd-0.26Zn-0.32Zr Alloy Ning Zhiliang,Cao Fuyang,Liu Honghui,Sun Jianfei and Du Jianfeng 2009,38(11):1997-2000 1612
20091214 Numerical Simulation of Radial Precision Forging Technology for Metal Molybdenum Wang Yufeng,Li Fuguo,Xie Hanfang,Liu Chenyi and Fu Jingbo 2009,38(12):2136-2140 1583
20150942 Study on the initial corrosion behavior of SiCp/Al composites in Cl- containing solution CUI Xia,ZHOU Xian-liang,OUYANG De-lai and HUANG Peng 2016,45(11):2884-2888 1505
20140417 Toughening Effect of ZrB2 in Al2O3-ZrB2 Nanocomposite Ceramics Wang Xiaomin 2016,45(7):1714-1718 1483
20150929 Interfacial IMC Layer Morphology and Growth Behavior of Sn3.0Ag0.5Cu0.05Cr/Cu Solder Joints during Isothermal Aging Xie Shifang, Wei Xicheng, Ju Guokui and Xu Kexin 2015,44(9):2234-2239 1474
20150901 TEM Characterization and Performance Analysis of Ultrafine / Nanostructured WC-10Co-4Cr Coating Wang Xuezheng,Wang Haibin,Song Xiaoyan,Liu Xuemei,You Deqiang and Yang Tao 2017,46(3):704-710 1462
20150721 Effect of Heat Treatment on the Microstructure Development of TC21 Alloy houzhimin 2017,46(8):2087-2092 1417
20090242 The Application and Preparation Technology of Rhenium and Rhenium Alloys Cheng Tingyu,Xiong Ning,Peng Kaiyuan,Yang Haibing and Yin Jingchuan 2009,38(2):373-376 1392
20150540 Study on laser cladding of a Mg-Nd-Zn-Zr Mg alloy with Al-Si/Al2O3 powders Zhimin Zhang,Kemin Zhang,Jianxin Zou and Yunhua Diao 2017,46(9):2594-2600 1330
20090924 The Strengthening Effect of Al-Zr-Cr-La Dispersoid to Al-Mg Alloy Zhou Nianrun,Hu Zhenqing,Chen Kanghua,Zhang Siqi and Fang Huachan 2009,38(9):1613-1617 1329